Ако желаете да рекламирате в www.eventspaces.net, моля свържете се с нас на violeta.m.asenova@gmail.com и опишете подробно под каква форма желаете да ви бъдем полезни, за да стигнете до своите клиенти.

За съдържателите на пространства можем да предложим премиум позициониране в home page slider, създаване на PR публикации и банерна реклама.

Очакваме вашите запитвания.

Александър Александров